Cabinet Expert Contabil Dr. Ion Radu Zilișteanu

Nou!
Am înfiinţat o pagină specială dedicată evaluării imobiliare pentru impozitare. Adresa este www.contazilisteanu.ro/evaluari-impozitare.htm. Vă aşteptăm!

Servicii de bază contabilitate
- Introducerea datelor inițiale de preluare a unei contabilități (solduri inițiale, rulaje, solduri parteneri, clienți, datorii)
- Cercetarea situației depunerii declarațiilor fiscale, precum și a fișei de plătitor, la data preluării, precum și periodic pe parcursul colaborării
- Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivității informațiilor necesare înregistrării acestora în contabilitate
- Depistarea documentelor suplimentare și solicitarea acestora de la client
- Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor
- Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării periodice
- Înregistrarea tranzacțiilor în ordinea cronologică și logică a realizării acestora
- Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și a Cărții Mari
- Întocmirea balanței de verificare lunare, efectuarea tuturor verificărilor și închiderea lunii
- Întocmirea declarațiilor fiscale și a deconturilor de TVA către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat
- Întocmirea și certificarea bilanțurilor semestriale și anuale
- Evidența contabilă a salariilor, cuprinzând ștatele de salarii, fișele fiscale, întocmirea declarațiilor aferente
- Contabilitate de gestiune și calculația costurilor
- Asistență în întocmirea dosarului de inventariere, obligatoriu anual


Servicii privind salarizarea personalului
- Întocmirea contractelor de muncă
- Întocmirea dosarelor de personal
- Întocmirea și transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatilor (REVISAL)
- Relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă)
- Întocmirea ștatelor de plata, calcularea salariilor
- Întocmirea adeverințelor pentru salariați
- Întocmirea și depunerea fișelor fiscale
- Întocmirea declarațiilor lunare și depunerea acestora
- Completarea ordinelor de plată privind datoriile salariale și informarea lunară a clientului privind datoriile acestuia
- Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile și indemnizațiile sociale de sănătate


Servicii de consultanță financiar-contabilă
- Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală aplicabilă fiecarei societăți în parte
- Asistență pe perioada controalelor și inspecțiilor fiscale
- Informări periodice, în funcție de frecvența modificărilor legislative
- Identificarea oportunităților fiscale și consultanță privind exploatarea acestora
- Consultanță la calculul taxelor directe, indirecte (TVA - sferă de aplicare, persoane impozabile, operațiuni impozabile, procedura de rambursare, etc)
- Impozit pe profit - solutii, accize, taxe locale etc)
- Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente
- Optimizarea impozitelor și taxelor de plată


Servicii conexe - analiză și consultanță financiară și managerială
- Retratarea informațiilor financiare din balanța contabilă întocmita în conformitate cu legislația din România în formatul de raportare către grup al societății respective conform cu IFRS (standardele internaționale de contabilitate)
- Rapoarte de analiză financiară a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investițiilor)
- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
- Întocmirea studiilor de fezabilitate, inclusiv în vederea obținerii de finanțări
- Analiza cheltuielilor și confruntarea acestora cu veniturile obținute prin angajarea acelor cheltuieli
- Analiza perioadei de recuperare a investițiilor, calcularea ratelor de profit, în funcție de încasările și cheltuielile estimative
- Calcularea valorii prezente a unor investiții viitoare sau a unor fluxuri viitoare de trezorerie
- Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț
- Întocmire raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune, către parteneri, furnizori sau clienți externi
- Refacerea evidenței contabile
- Analiza financiară a contului de rezultate
- Analiza cash-flow-urilor companiei
- Consultanță financiară și analiza sistemelor de credit, leasingNoutăţi contabile
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 3-9 decembrie 2018 (10.12.2018)
- Norme cotă redusă TVA pentru restaurante (07.12.2018)
- Modificare punctuală a Codului fiscal adusă de Legea nr.285/2018 (06.12.2018)
- Procedură anulare CASS (06.12.2018)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 26 noiembrie-2 decembrie 2018 (03.12.2018)
- Reglementare plată în contul unic (29.11.2018)
- Procedura de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS, stabilite prin decizii de impunere anuală (28.11.2018)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 19-25 noiembrie 2018 (26.11.2018)
- PwC și Banca Mondială: Prin folosirea tehnologiei, guvernele ar putea să întreprindă mai multe acțiuni pentru a facilita conformarea fiscală (20.11.2018)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 12-18 noiembrie 2018 (19.11.2018)